Kontakt:

pokój: 339
telefon: +48 71 3757836
mail:
www: http://www.ii.uni.wroc.pl/~prz/

Konsultacje:

środa 12-14
pokój 339
proszę wcześniej uzgodnić dokładny termin konsultacji drogą mailową

Semestr letni w roku akademickim 2010/11

Adres:

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
OGŁOSZENIA

13 czerwca 2011 r.

Zadanie 11:

Zadanie 11 jest ostatnim zadaniem w tym semestrze. W moich grupach (PRz) będę je również odbierać (bez utraty punktów) 20 czerwca.

23 maja 2011 r.

Wykłady:

Wykłady w dniu dzisiejszym (23 maja) i za dwa tygodnie (6 czerwca) nie odbędą się. Sposób nadrobienia powstałych zaległości ustalimy na następnym wykładzie.

13 kwietnia 2011 r.

Ranking:

Poprawiłem link do rankingu z laboratorium.

13 kwietnia 2011 r.

Grupy PRz:

Postanowiłem połączyć obie moje grupy laboratoryjne, gdyż wszystkich studentów aktywnie uczestniczących w zajęciach w obu grupach pozostało 13. Połączenie to ma polegać na kompresji zajęć, czyli zajęcia będą się odbywać w terminie 16:15-18:45.

9 marca 2011 r.

Zadanie 2:

Dziś rano doprecyzowałem zadanie 2. Proszę zapoznać się z nową wersją tego zadania.

7 marca 2011 r.

Wykład o JDBC:

Zaplanowany na dziś (7 marca) wykład o JDBC nie odbędzie się. Zostanie on przeprowadzony w innym terminie, który ogłoszę na następnym wykładzie.

25 lutego 2011 r.

Pierwsze laboratorium:

Pierwsze laboratoria dla grup poniedziałkowych odbędą się dopiero w przyszłym tygodniu 7 marca.

24 lutego 2011 r.

Punkt informacyjny:

To właśnie w tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę zaglądać do tych ogłoszń, szczególnie przed wykładem i przed laboratorium.

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim stale rośnie. Język Java przyciągnął do dziś prawie 7 milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i sieciach. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platwormy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Zajęcia te to kontynuacja kursu Javy z poprzeniego semestru. Celem tych zajęć jest przybliżenie Wam wybranych technologi używanych przez wyrafinowanych programistów Javy.

Wymagane przygotowanie

 • Umiejętność programowania w języku Java (programowanie obiektowe, zaawansowane konstrukcje językowe, typy sparametryzowane).
 • Znajomość struktur danych wykorzystywanych przez kolekcje standardowe w Javie (pakiet java.util).

Literatura

Literatura papierowa polskojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Literatura papierowa anglojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: The Java Programming Language. Fourth Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha: The Java Language Specification. Third Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Second Edition. Prentice Hall PTR, 1999.

Literatura elektroniczna anglojęzyczna:

Terminarz

 • wykład: poniedziałek 14-16 s.25 (Paweł Rzechonek)
 • laboratorium:
  poniedziałek 16-18 s.7 (Paweł Rzechonek)
  poniedziałek 18-20 s.7 (Paweł Rzechonek)
  piątek 10-12 s.7 (Marek Szykuła)

Laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu

Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Alternatywnie będzie można przygotować wykład 1- lub 2-godzinny (co najwyżej raz w semestrze przez jedną osobę) i opowiedzieć go. Za poprowadzenie wykładu można będzie dostać do 10 punktów za godzinę (poprowadzenie wykładu zwalnia z laboratorium powiązanym z tym wykładem).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez kolegów czy koleżanki). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.

Lista zadań laboratoryjnych

 1. 4/7.03.2011: prawa ręka dyktatora (pdf)
 2. 11/14.03.2011: rosyjskie lody (pdf)
 3. 18/21.03.2011: okienkowy terminarz (pdf)
 4. 25/28.03.2011: ale jaja na straganie (pdf)
 5. 1/4.04.2011: aproksymacja wielomianowa (pdf)
 6. 8/11.04.2011: szpiegowanie łączy (pdf)
 7. 18/22.04.2011: hydepark (pdf)
 8. 6/9.05.2011: galeria (pdf)
 9. 16/20.05.2011: zestawienie wydatków (pdf)
 10. 23/27.05.2011: liczby Catalana (pdf)
 11. 13/16.06.2011: strefy czasowe (pdf)

Ranking

Wykład

Materiał omawiany na wykładach

 • 28.02.2011: JavaBeans - programowanie komponentowe
  slajdy z wykładu: JavaBeans (ppt)
  przykładowy program: TestJavaBeans.java
 • 14,21.03.2011: JDBC - programowanie bazodanowe
 • 28.03.2011: RMI - zdalne korzystanie z obiektów
 • 4,11,18.04.2011: programowanie sieciowe
  slajdy z wykładu: networking (ppt)
 • 9.05.2011: internacjonalizacja
  slajdy z wykładu: internationalization (ppt)
 • 16.05.2011: serwlety
 • 30.05,13.06.2011: JSP
 • 20.06.2011: JNI

Instytut Informatyki