Algorytmy i struktury danych
obecności
imię nazwisko indeks 23 lut 2 mar 9 mar 16 mar 23 mar 30 mar 6 kwi 13 kwi 20 kwi 27 kwi 4 maj 18 maj 1 cze 8 cze razem
A B 167804 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    -3    -3    -6   
B B 151054 0    0    0    0    0    0    0    0    0    -3    -3    -3    -3    -3    -15   
P C 159106 0    0    0    0    0    0    0    0    -3    0    0    0    0    0    -3   
J C 159109 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
K G 169795 -3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    -3   
G H 178217 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
O H 130080 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
P K 150873 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
W K 151057 0    0    0    0    0    0    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -24   
M K 150878 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
M K 151059 0    0    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -36   
M M 178222 0    0    0    -1    0    0    0    0    0    0    0    -3    -3    -3    -10   
R M 150888 0    0    uspr 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
W M 139036 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
M M 178223 0    0    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -36   
W P 186822 0    0    0    0    0    0    0    -3    0    0    uspr uspr -1    -3    -7   
M P 169847 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
B P 159158 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
M S 151061 0    0    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -3    -36   
S S 170680 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
Ł W 150964 0    0    0    0    -3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    -3   
  20    21    17    17 2/3 17    18    17    16    16    16    15    14    13 2/3 13    16,524
klasówki
imię nazwisko indeks 23 lut 2 mar 9 mar 16 mar 23 mar 30 mar 6 kwi 13 kwi 20 kwi 27 kwi 4 maj 18 maj 1 cze 8 cze razem
A B 167804   1/4   1/20 -  4/5 -1      -  9/10   - 17/20 0      0        -  3/5 -  3/4     -4  3/5
B B 151054 0        3/4 -1      -1      -  9/10   -  3/4 0      -1                -3  9/10
P C 159106 -  1/4   9/20   7/10 -1      -  9/10     1/2 0          1        3/4 -1          1/4
J C 159109   1/4   7/20 0      -  4/5   1/10   - 11/20 1      0        0      0      -1        - 13/20
K G 169795   -  1/10 -1      -  1/2 -1        -1      0      -  9/10   -1      -  1/4 0        -5  3/4
G H 178217 0       11/20 0      0      -  3/10   - 13/20   9/10 -  1/5   -  3/10 -1      -  9/10   -1  9/10
O H 130080 -  1/4 - 19/20 -  2/5 -  9/10 -  9/10   -  3/4 0      -  9/10   -  4/5 -  1/2 -  3/10   -6 13/20
P K 150873 -1        1/2   4/5 0      -  1/10     7/10 0      -  1/10   -  1/5 0      -  9/10   -  3/10
W K 151057 0      - 17/20 0      -  7/10 -  3/5                   -2  3/20
M K 150878   1/4   9/20 0        3/10 -  1/2    19/20 0      -  9/10   0      -  1/4 -  1/5     1/10
M K 151059   3/4 -  3/10                           9/20
M M 178222   3/4   2/5 -1      -1      -  3/5   -1        9/10 0        -  1/10       -1 13/20
R M 150888 -  1/2 -  3/20   -1      -  1/5   -1      1      -  4/5   -  1/5 0      -1        -3 17/20
W M 139036 1        7/20   7/10 -  1/10 -  1/5   -1      0      0        -1      0      -1        -1  1/4
M M 178223 1      -  1/2                           1/2
W P 186822 -1        1/2 1      -1      -  4/5   -1        -  4/5           -3  1/10
M P 169847   1/4 -  1/2   1/2 -  1/2 -  1/5   -1      0      -1        -  3/10 -  1/4 -1        -4     
B P 159158 0      1        1/10   7/10 -1          9/20 0      0        -1      -  3/4   4/5     3/10
M S 151061   1/4   7/10                          19/20
S S 170680 -  1/2   3/4   2/5 -1        3/10     7/10 1      0        0      -  1/2 -  1/5    19/20
Ł W 150964   1/4   1/2 1      -1          -  7/20   9/10 -1        -1      -1      -  7/10   -2  2/5
max 1    1    1    1    1      1    1    1      1    1    1      11,000
23 lut 23 lut 23 lut 23 lut 23 lut 2 mar 2 mar 2 mar 9 mar 9 mar 16 mar 16 mar 23 mar 23 mar 23 mar 30 mar 30 mar 30 mar   30 mar 6 kwi 30 mar 6 kwi 6 kwi 6 kwi 13 kwi 13 kwi 20 kwi 20 kwi 20 kwi 20 kwi 20 kwi 27 kwi 27 kwi 4 maj 18 maj 18 maj 1 cze 18 maj 18 maj 1 cze 1 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze
deklaracje lista 1 lista 2 lista 3 lista 4 lista 5 lista 6 lista 7 lista 8 lista 9
imię nazwisko indeks zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 razem
A B 167804   1        1    1    1    1    1    1    1        1      1                                                                          7 1/2
B B 151054             1                                                                                             1/2
P C 159106   1    1    1    1    1    1    1        1      1    1    1    1      1          1    1    1    1    1                    1    1    1      1      1    1    1    1          1    1    1    1    24 1/2
J C 159109 1    1    1    1      1      1    1          1    1    1    1    1    1                  1    1      1                    1      1    1      1    1          1    1    1    1    20 1/2
K G 169795           1    1    1      1    1      1    1    1    1      1            1    1    1        1    1    1    1        1    1    1    1      1    1    1    1    1            1    1    1    1    26   
G H 178217 1    1    1    1    1    1    1    1        1      1    1    1        1        1                1    1    1    1          1    1    1      1      1    1      1          1    1    1    1    22 1/2
O H 130080           1    1    1      1    1    1    1      1                  1                1            1    1    1    1    1      1    1    1    1        1    1    1    1      20 1/2
P K 150873   1    1    1    1    1    1    1      1    1    1    1    1    1    1      1      1      1    1    1    1    1      1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1          1    1    1    1    34 1/2
W K 151057         1      1    1                                                                                          2   
M K 150878   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1      1    1    1    1      1      1        1    1    1    1      1    1    1    1    1        1    1    1    1    1    1    1    1    1    1          1    1    1    1    32   
M K 151059         1      1                                                                                            1   
M M 178222   1    1    1    1                  1      1    1                                                                          5 1/2
R M 150888       1        1    1            1    1    1    1              1    1      1        1    1    1                1        1    1    2      1        1    1    1    1    1    21   
W M 139036   1          1          1    1      1    1    1    1                                1      1          1              1    1          1    1    1    1    14   
M M 178223           1    1                                                                                            1   
W P 186822             1            1    1    1    1                                                                            4   
M P 169847           1    1        1    1    1    1    1    1                    1      1      1    1    1    1            1    1      1    1    1    1    1    1          1    1    1    1    21 1/2
B P 159158       1      1      1        1            1      1                      1                    1      1      1    1    1    1          1    1    1    1    15   
M S 151061         1      1                                                                                            1   
S S 170680       1    1    1    1    1      1    1    1    1      1    1            1      1                          1        1        1    1    1            1    1    1    1    19 1/2
Ł W 150964   1    1    1    1    1    1    1        1                      1          1    1      1    1    1    1              1      1    1    1      1            1    1    1    1    18 1/2
max 0    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    2    2    1    2    2    2    2    0    1    2    1    2    2    2    1    2    2    2    1    1    1    2    2    2    2    2    2    1    2    2    2    2    2    1    2    2    1    2    2    1    82   
23 lut 23 lut 23 lut 23 lut 23 lut 2 mar 2 mar 2 mar 9 mar 9 mar 16 mar 16 mar 23 mar 23 mar 23 mar 30 mar 30 mar 30 mar   30 mar 6 kwi 30 mar 6 kwi 6 kwi 6 kwi 13 kwi 13 kwi 20 kwi 20 kwi 20 kwi 20 kwi 20 kwi 27 kwi 27 kwi 4 maj 18 maj 18 maj 1 cze 18 maj 18 maj 1 cze 1 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze 8 cze
prezentacje lista 1 lista 2 lista 3 lista 4 lista 5 lista 6 lista 7 lista 8 lista 9
imię nazwisko indeks zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 razem
A B 167804                    1/2       1                                                                              2   
B B 151054                                                                                                       0   
P C 159106        3/4                      3/4             1                                                      1          5   
J C 159109   1                                 1/2                   1                        1                              6   
K G 169795           1                 3/4         1                                   1/4 1                                    7   
G H 178217 1                                                          1                       1/2                      3/4   4   
O H 130080                                              3/4                                      3/4         1            5   
P K 150873               1           1/2                1/2                            3/4                                   5   
W K 151057                                                                                                       0   
M K 150878      3/4        1/2   1                                   3/4             1           3/4                3/4               8 3/4
M K 151059                                                                                                       0   
M M 178222                                                                                                       0   
R M 150888                                                                                1/2                       1   
W M 139036                                                             1       3/4                               1        4 1/2
M M 178223                                                                                                       0   
W P 186822                                                                                                       0   
M P 169847              1/4          1/2                        3/4    3/4       1                        1                        6 1/2
B P 159158                                3/4                                          1/2            3/4                 4   
M S 151061          1/2                                                                                              1/2
S S 170680                      3/4                                                                                 1 1/2
Ł W 150964                                         1                1                                                1    5   
max 0    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    2    2    1    2    2    2    2    0    1    2    1    2    2    2    1    2    2    2    1    1    1    2    2    2    2    2    2    1    2    2    2    2    2    1    2    2    1    2    2    1    82   
elaboraty
imię nazwisko indeks zad.1 punkty zad.2 punkty razem
A B 167804 L2-zad5   L5-zad2   0   
B B 151054 L4-zad3       0   
P C 159106 L1-zad4 2    L5-zad3   2   
J C 159109 L3-zad6   L7-zad2 2    2   
K G 169795 L4-zad4 1 1/2 L7-zad4 1 1/2 3   
G H 178217 L4-zad7 2    L5-zad4   2   
O H 130080 L3-zad7 3    L6-zad5   3   
P K 150873 L3-zad1 2    L8-zad3 1 1/2 3 1/2
W K 151057 L4-zad2       0   
M K 150878 L2-zad6 1 1/2 L6-zad7 2 1/2 4   
M K 151059 L4-zad2       0   
M M 178222 L3-zad5   L6-zad6   0   
R M 150888 L4-zad5 2    L8-zad2 0    2   
W M 139036 L2-zad3 2 1/2 L6-zad4   2 1/2
M M 178223 L4-zad2       0   
W P 186822 L3-zad2   L8-zad4   0   
M P 169847 L1-z1z   L8-zad2 0    0   
B P 159158 L3-zad4 2 1/2 L7-zad1 1 1/2 4   
M S 151061 L4-zad2       0   
S S 170680 L2-zad4   L8-zad1   0   
Ł W 150964 L4-zad6   L7-zad2   0   
max   3      3    6   
ocena z ćwiczeń prognozowana punkty
imię nazwisko indeks nieobe klasów deklar prezen elabor razem ocena do egz
A B 167804 -6    -4  3/5 7 1/2 2    0    -1,100 2,0 -11,0
B B 151054 -15    -3  9/10  1/2 0    0    -18,400 2,0 -20,3
P C 159106 -3      1/4 24 1/2 5    2    28,750 3,5 5,1
J C 159109 0    - 13/20 20 1/2 6    2    27,850 3,5 4,6
K G 169795 -3    -5  3/4 26    7    3    27,250 3,5 4,3
G H 178217 0    -1  9/10 22 1/2 4    2    26,600 3,5 3,9
O H 130080 0    -6 13/20 20 1/2 5    3    21,850 3,0 1,4
P K 150873 0    -  3/10 34 1/2 5    3 1/2 42,700 4,5 12,6
W K 151057 -24    -2  3/20 2    0    0    -24,150 2,0 -23,4
M K 150878 0      1/10 32    8 3/4 4    44,850 4,5 13,7
M K 151059 -36      9/20 1    0    0    -34,550 2,0 -29,0
M M 178222 -10    -1 13/20 5 1/2 0    0    -6,150 2,0 -13,7
R M 150888 0    -3 17/20 21    1    2    20,150 3,0 0,4
W M 139036 0    -1  1/4 14    4 1/2 2 1/2 19,750 3,0 0,2
M M 178223 -36      1/2 1    0    0    -34,500 2,0 -29,0
W P 186822 -7    -3  1/10 4    0    0    -6,100 2,0 -13,7
M P 169847 0    -4      21 1/2 6 1/2 0    24,000 3,0 2,5
B P 159158 0      3/10 15    4    4    23,300 3,0 2,1
M S 151061 -36     19/20 1     1/2 0    -33,550 2,0 -28,4
S S 170680 0     19/20 19 1/2 1 1/2 0    21,950 3,0 1,4
Ł W 150964 -3    -2  2/5 18 1/2 5    0    18,100 2,0 -0,7
punkty ocena
-99,000 2,0
12,361 2,0
19,333 3,0
26,305 3,5
33,278 4,0
40,250 4,5
47,222 5,0
54,194 5,5
9 list ćwiczeniowych i 11 klasówek 6,972
granica dolna 58,000 19,333
granica górna 62,963 47,222