Kliknij by powiększyć zdjęcie
Strona domowa
Badania naukowe
Dydaktyka
Inne materiały
Wybory Rektora 2002
Wersja do druku Wersja drukowalna
English version English version
Leszek Pacholski

Życiorys

Leszek Pacholski ma 74 lata. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracuje od roku 1980. Wcześniej, od 1968 roku był zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie był kierownikiem Zakładu Podstaw Matematyki. Pracę magisterską z matematyki obronił na Uniwerytecie Wrocławskim w roku 1967, doktorat z matematyki uzyskał w Instytucie Matematycznym PAN w roku 1970, habilitację tamże w roku 1972, a tytuł profesorski w roku 1993.

Lista jego oryginalnych prac liczy 34 pozycje. Sporo czasu spędził za granicą jako stypendysta lub profesor wizytujący - rok w University of California at Berkeley i rok w Paryżu (Orsay). Krótsze pobyty w Yale, Simon Frazer University, Princeton, Oxford, Marsylii, INRIA (Nancy), Caen, Trydencie oraz w DIMACS (Rutgers). Odczyty na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach: IEEE Symposium on Logic in Computer Science (1997), Annual Conference of the European Association of Computer Science Logic (1997) i wielu innych. Odczyty na sesjach plenarnych na Logic Colloquium (Orlean 1972, Florencja 1982). Był kierownikiem lub głównym wykonawcą w 9 grantach KBN.

Wypromował 23 doktorów. Dziewięciu z nich jest już po habilitacji, dwóch ma tytuł profesorski. Jego uczniem jest Ludomir Newelski, laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej (,,Polski Nobel'') z roku 2001.

W latach 1976-2001 pracował w redakcji Fundamenta Mathematicae (czasopisma założonego przez Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego w r. 1920), w latach 1992-2000 w Colloquium Mathematicum, a obecnie w redakcjach ACM Transations on Computational Logic i Annals of Pure and Applied Logic (wydawane przez North-Holland). Przez 9 lat był członkiem European Committee of the Association for Symbolic Logic, przez 3 lata kierował tym komitetem. Brał udział w organizacji około 30 imprez międzynarodowych, między innymi był członkiem prezydium komitetu programowego Międzynarodowego Kongresu Unii Historii i Metodologii Nauki w roku 1999, przewodniczącym komitetu sekcyjnego tego kongresu w roku 1987, członkiem komitetu sekcyjnego Międzynarodowego Kongresu Matematyków, pięć razy członkiem komitetu programowego Logic Colloquium (Praga 1980, Marsylia 1981, Clermont-Ferrand 1994, Leeds 1997, Paryż 2000) i raz jego przewodniczącym (Wrocław 1977). Był przewodniczącym jury nagrody przyznawanej przez Association for Computing Machinery (ACM) za najlepszą rozprawę doktorską z informatyki na świecie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z logiką i informatyką. W latach 70-tych pracował głównie nad teorią modeli. Obecnie zajmuje się zastosowaniami logiki w informatyce.

W 1974 roku otrzymał nagrodę Banacha, w 1994 - nagrodę Fundacji Jurzykowskiego, a w roku 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od r. 1996 jest dyrektorem Instytutu Informatyki, a od października 1998 roku członkiem senatu UWr. Był przewodniczącym Senackiej Komisji Inwestycji i Majątku. Od roku 2002 przewodniczy Senackiej Komisji Finansów.

Nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej ani do żadnego stronnictwa.

Copyright © Leszek Pacholski, 2002–2005.