Adres:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15
50–383 Wrocław
 
E-mail:
 
Telefony:
Sekretariat: +71–3757800
Fax: +71–3251271
Praca, bezpośredni: +71–3757823
Domowy: +71–3542480
 
Plan zajęć