Spis rzeczy

Opis wykładu
Spis wykładów
Przydatne linki

Projekty

Lista zadań (w formacie PDF). Uwaga: wszystkie listy są w jednym pliku.

Dane o wykładzie

Wykładowca: Marcin Młotkowski
Wykład: piątek 10:15-12:00, sala 119

Komunikaty

2.10.2015 Pierwszy wykład

Parę słów o wykładzie

Python jest eleganckim obiektowo-zorientowanym językiem skryptowym, wykorzystywanym zarówno do tworzenia serwisów interentowych jak i do tworzenia narzędzi do administrowania systemami operacyjnymi (Linux Redhat). Składnia Pythona jest dość oryginalna: zakres pętli czy instrukcji warunkowej jest wyznaczony za pomocą wcięć, jednak dzięki temu programy są przejrzyste i czytelne. Silną stroną Pythona są listy będące częścią języka, dzięki czemu operacje na listach mają zwartą notację. Programujący w Pythonie mają do swojej dyspozycji obszerną i rozwijaną bibliotekę standardową, dzięki czemu można np. napisać klienta prostej sieci P2P w siedemnastowierszowym programie.

Wykłady

LpDataOpis
12.10.2015Sprawy organizacyjne. Przypomnienie podstaw języka
29.10.2015Programowanie obiektowe w Pythonie, wyjątki i model obiektowy
316.10.2015qKolekcje, listy składane
423.10.2015Iteratory i generatory, obsługa plików, strumienie
530.10.2015Wyszukiwanie w tekście, html'u i xml'u
66.11.2015Wątki
720.11.2015GTK+, dynamiczne wykonywanie kodu, dekoratory
827.11.2015GTK+: akcje i wątki, trwałe przechowywanie danych
94.12.2015Testowanie porgramów
1011.12.2015Programowanie sieciowe w Pythonie
1118.12.2015Pygames
1208.01.2016Wprowadzenie do Django
1315.01.2016Django: formularze, sesje, testowanie
1422.01.2016Django, formularze i modele, autentykacja
1529.01.2016Platformy Pythona

Ćwiczenia i pracownie

Pracownia do zajęć z Pythona przez ok 10 tygodni będzie polegała na zaprogramowaniu zadań z ogłaszanych po każdym wykładzie list. Zadania należy oddać prowadzącemu do oceny na najbliższych zajęciach. Na każdej liście będzie podany limit punktów, jakie można zdobyć za daną listę. W przypadku spóźnienia o tydzień, za przedstawione zadania można uzyskać co najwyżej połowę limitu. Po dwóch tygodniach po upływie terminu zadania nie będą oceniane.

Ostatni miesiąc pracowni jest przeznaczony na samodzielną realizację uzgodnionego z prowadzącym pracownię projektu.

Skala ocen

Suma punktów zdobytych za zaprogramowanie zadań z list oraz za projekt jest podstawą do oceny. Do zdobycia zaliczenia wymagane jest uzyskanie przynajmniej połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas całego semestru. Przedziały do pozostałych ocen będą równo rozłożone (z dokładnością do różnych zaokrągleń etc.).

Gdzie szukać informacji

Python

Tkinter