Spis rzeczy

Opis wykładu
Spis wykładów
Przydatne linki

Projekty

Lista zadań (w formacie PDF). Uwaga: wszystkie listy są w jednym pliku.

Dane o wykładzie

Wykładowca: Marcin Młotkowski
Wykład: piątek 10:15-12:00, sala 119

Komunikaty

3.10.2013 Pierwszy wykład już jutro ;-)

Parę słów o wykładzie

Python jest eleganckim obiektowo-zorientowanym językiem skryptowym, wykorzystywanym zarówno do tworzenia serwisów interentowych jak i do tworzenia narzędzi do administrowania systemami operacyjnymi (Linux Redhat). Składnia Pythona jest dość oryginalna: zakres pętli czy instrukcji warunkowej jest wyznaczony za pomocą wcięć, jednak dzięki temu programy są przejrzyste i czytelne. Silną stroną Pythona są listy będące częścią języka, dzięki czemu operacje na listach mają zwartą notację. Programujący w Pythonie mają do swojej dyspozycji obszerną i rozwijaną bibliotekę standardową, dzięki czemu można np. napisać klienta prostej sieci P2P w siedemnastowierszowym programie.

Wykłady

LpDataOpis
14.10.2013Sprawy organizacyjne. Przypomnienie podstaw języka
211.10.2013Programowanie obiektowe w Pythonie, wyjątki i model obiektowy
318.10.2013Kolekcje, listy składane
425.10.2013Iteratory i generatory, obsługa plików, strumienie
530.10.2013Wyszukiwanie w tekście, html'u i xml'u
68.11.2013Wątki
722.11.2013GTK+, dynamiczne wykonywanie kodu, dekoratory
829.11.2013GTK+: akcje i wątki, trwałe przechowywanie danych
96.12.2013Testowanie porgramów
1013.12.2013Programowanie sieciowe w Pythonie
1120.12.2013Pygames
1210.01.2014Django, cz. 1
1317.01.2014Django, cz. 2
1424.01.2014Django, cz. 3
1531.01.2014Miał być wykład o różnych platformach Pythona i współpracy z innymi programami, a zamiast tego było spotkanie z pracownikami firmy Skygate

Ćwiczenia i pracownie

Pracownia do zajęć z Pythona przez ok 10 tygodni będzie polegała na zaprogramowaniu zadań z ogłaszanych po każdym wykładzie list. Zadania należy oddać prowadzącemu do oceny na najbliższych zajęciach. Na każdej liście będzie podany limit punktów, jakie można zdobyć za daną listę. W przypadku spóźnienia o tydzień, za przedstawione zadania można uzyskać co najwyżej połowę limitu. Po dwóch tygodniach po upływie terminu zadania nie będą oceniane.

Ostatni miesiąc pracowni jest przeznaczony na samodzielną realizację uzgodnionego z prowadzącym pracownię projektu.

Skala ocen

Suma punktów zdobytych za zaprogramowanie zadań z list oraz za projekt jest podstawą do oceny. Do zdobycia zaliczenia wymagane jest uzyskanie przynajmniej połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas całego semestru. Przedziały do pozostałych ocen będą równo rozłożone (z dokładnością do różnych zaokrągleń etc.).

Gdzie szukać informacji

Python

Tkinter