mgr Łukasz Piwowar

Seminarium licencjackie (projekt programistyczny - studia wieczorowe)

środa 16:10-17:50 sala 35 (seminarium)

środa 18:00-19:40 sala 50d (pracownia)Celem zajęć jest umożliwienie studentom prezentacji własnych projektów licencjackich
i przeprowadzenie nad nimi dyskusji w ramach grupy.

Zaliczenie przedmiotu polega na zespołowym rozwiązaniu zadania programistycznego. Zespoły powinny składać się minimalnie z dwóch osób (preferowane są zespoły trzy osobowe). Każdy zespół powinien przedstawić propozycję zadania. W ocenie pracy będą brane po uwagę następujące czynniki:

Realizowane projekty:


Terminy:

Projekt powinien zawierać następujące elementy:
  - Harmonogram prac i podział zadań
  - Diagramy przypadków użycia
  - Opis fazy analizy (modelowania)
  - Plan testów
  - Dziennik pokładowy, czyli historię wykonywanych zadań wraz z podsumowaniem (czy udało się wykonać zamierzone kroki w założonym czasie)


Budowa projektu powinna przebiegać wg następujących kroków:
  - Określenie wymagań
  - Projektowanie
  - Implementacja
  - Testowanie
  - Instalacja (wdrożenie)
  - Konserwacja

Literatura:

 1. Andrzej Jaszkiewicz - Inżynieria oprogramowania , wyd. HELION Gliwice, 1997, ISBN: 83-7197-007-2
 2. A.Shalloway J.R.Trott - Projektowanie zorientowane obiektowo - wzorce projektowe wyd.II, wyd. HELION, 2005, ISBN: 83-7361-782-5