Semestr letni 2016/2017

Wykład - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp
Pracownia - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp
Wykład - Projekt zespołowy: Silnik Unity3D i wirtualna rzeczywistość 2
Pracownia - Projekt zespołowy: Silnik Unity3D i wirtualna rzeczywistość 2
Kurs programowania pod Windows w technologii .NET

Semestr zimowy 2016/2017

Wstęp do programowania w jezyku C
Wykład i pracownia 1 - Systemy wbudowane
Wykład i pracownia 2 - Systemy wbudowane
Seminarium - Silnik Unity i wirtualna rzeczywistość

Semestr letni 2015/2016

Wykład - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp
Pracownia - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp
Kurs programowania pod Windows w technologii .NET
Kurs C++

Semestr zimowy 2015/2016

Wstęp do programowania w jezyku C
Wykład i pracownia 1 - Systemy wbudowane
Wykład i pracownia 2 - Systemy wbudowane

Semestr letni 2014/2015

Wykład - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp
Pracownia 1 - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp
Pracownia 2 - Kurs modelowania 3d i wizualizacji w programie SketchUp

Semestr zimowy 2014/2015

Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej 1
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej 2
Wykład i pracownia 1 - Systemy wbudowane
Wykład i pracownia 2 - Systemy wbudowane

Semestr letni 2013/2014

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET (ang.)
Kurs programowania pod Windows w technologii .NET (grupa 1)
Kurs programowania pod Windows w technologii .NET (grupa 2)

Semestr zimowy 2013/2014

Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej 1
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej 2
Wykład i pracownia 1 - Systemy wbudowane
Wykład i pracownia 2 - Systemy wbudowane

Semestr letni 2012/2013

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET
Kurs C++

Semestr zimowy 2012/2013

Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++
Pracownia - Kurs WWW
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej 1
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej 2
Wykład i pracownia 1 - Systemy wbudowane
Wykład i pracownia 2 - Systemy wbudowane

Semestr letni 2011/2012

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET (grupa I)
Kurs programowania pod Windows w technologii .NET (grupa II)
Kurs C++

Semestr zimowy 2011/2012

Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++
Pracownia - Kurs WWW
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej
Wykład i pracownia - Systemy wbudowane

Semestr letni 2010/2011

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET
Kurs WWW
C++ course (in English)
Kurs C++

Semestr zimowy 2010/2011

Pracownia - Procesory graficzne w obliczeniach równoległych (CUDA) (grupa 1)
Pracownia - Procesory graficzne w obliczeniach równoległych (CUDA) (grupa 2)
Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++ (grupa 1)
Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++ (grupa 2)
Pracownia - Kurs języka java
Laboratorium - Wstęp do informatyki i programowania w IM UWr (WIP)

Semestr letni 2009/2010

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET
Kurs WWW
Advanced C++ course (in English)

Semestr zimowy 2009/2010

Trendy w IT z Google
Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej
Pracownia - Kurs języka java
Laboratorium - Wstęp do informatyki i programowania w IM UWr (WIP)

Semestr letni 2008/2009

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET
Licencjacki projekt programistyczny

Semestr zimowy 2008/2009

Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++ (grupa 1)
Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++ (grupa 2)
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej
Pracownia - Kurs języka java
Laboratorium - Wstęp do informatyki i programowania w IM UWr (WIP)

Semestr letni 2007/2008

Kurs programowania pod Windows w technologii .NET

Semestr zimowy 2007/2008

Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej

Semestr letni 2006/2007

Ćwiczenia + pracownia - Programowanie obiektowe

Semestr zimowy 2006/2007

Pracownia - Kurs ANSI C z elementami C++
Pracownia - Algorytmy i struktury danych (lic)

Semestr letni 2005/2006

Pracownia - Programowanie pod Windows.NET
Pracownia - Programowanie obiektowe

Semestr zimowy 2005/2006

Pracownia - Kurs języka C (studia wieczorowe)
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej

Semestr letni 2004/2005

Seminarium licencjackie (projekt programistyczny - studia wieczorowe)

Semestr zimowy 2004/2005

Pracownia - Kurs języka C (studia wieczorowe)
Pracownia - Kurs języka java
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej

Semestr letni 2003/2004

Pracownia - Realistyczna Grafika Komputerowa
Pracownia - Kurs WWW - czyli opowieści niesamoWWWite
Seminarium licencjackie (projekt programistyczny - studia wieczorowe)

Semestr zimowy 2003/2004

Pracownia - Kurs języka C (studia wieczorowe)
Pracownia - Kurs języka ANSI C (z elementami C++)
Pracownia - Podstawy grafiki komputerowej