Komunikaty:

        Stan po egzaminie z 2 lutego

        Egzamin poprawkowy odbędzie się 11-tego lutego. Początek zaplanowany jest na godzinę 17-tą.

        Stan po egzaminie z 11 lutego