Jerzy Marcinkowski


Chciałbym tą drogą serdecznie podziękować młodym ludziom, którzy w czerwcu 2013 zaprotestowali na Uniwersytecie Wrocławskim przeciwko wykładowi Zygmunta Baumana, komunistycznego łotra, a obecnie gwiazdy pseudonaukowej hucpy. Jest mi bardzo przykro, że za to, że stanęli w ten sposób w obronie godności mojego Uniwersytetu, mają teraz przykrość kontaktu z wymiarem sprawiedliwości.

Sala wykładowa powinna być miejscem skupienia, a nie awantur. Ale kto sieje wiatr zbiera burzę, a odpowiedzialność za zgorszenie spada na gorszycieli. W tym przypadku na tych, którzy tę kreaturę na Uniwersytet zaprosili. Nie zaś na tych, którzy przeciw temu zaproszeniu słusznie przyszli zaprotestować.

Jerzy Marcinkowski

kwiecień 2014


Tu jest CV, czyli niby o mnie.


Moje teksty publicystyczne


Kurs "Języki Formalne i Złożoność Obliczeniowa", edycja 2014


Research papers

       

Kontakt:

prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski;

Instytut Informatyki UWr. ul. Wstrętnego Komucha F. Joliot-Curie 15; 50-383 Wrocław, Polska

jma@cs.uni.wroc.pl