Wyszukiwanie
10 przykazań poszukiwacza
Jak pytać, aby nie błądzić
Podstawowe narzędzia

Gdzie szukać informacji?
Portale / Vortale
Słowniki / Encyklopedie
Subskrypcje

Podstawy komunikacji
Znaleźć znajomego
Grupy dyskusyjne
Komunikatory
Poczta elektroniczna (email)

Dodatki
Netykieta, czyli kultura w Sieci
Quiz
Linkowisko
Źródła


Poczta elektroniczna umożliwia przesyłanie wiadomości między komputerami podłączonymi do Internetu. Dzięki tej usłudze można w łatwy i - co ważne - szybki sposób przesyłać wiadomości tekstowe, dźwięk, a nawet krótkie filmy. Jest to bardzo wygodny sposób komunikowania się między ludźmi.

Aby móc skorzystać z usługi e-mail, trzeba mieć:
  • założone konto pocztowe na serwerze pocztowym (np. www.mail.go2.pl)
  • dostęp do sieci Internet
  • program pocztowy (np. Outlook Express, The Bat) z prawidłowo wpisanymi do niego informacjami o naszym koncie pocztowym lub korzystać z przeglądarki WWW. (O ile nasz serwer pocztowy ma taką możliwość)

Budowa adresu pocztowego
Aby móc otrzymywać pocztę, trzeba mieć założoną skrzynkę pocztową i przydzielony adres pocztowy. Adres pocztowy jest postaci login@adres_serwera tzn. składa się z nazwy konta użytkownika (identyfikator) oraz adresu serwera pocztowego oddzielonych od siebie znakiem @ (ang. at, potocznie w języku polskim - małpa).
Przykładem adresu email może być: kowalski@firma.com.pl

Budowa identyfikator w adresie email rządzi się pewnymi regułami:
  • identyfikator może zawierać cyfry, np.: kowalski13@firma.com.pl
  • identyfikator nie może zaczynać nie od cyfry, np.: 13kowalski@firma.com.pl
  • adres email powinien być pisany małymi literami
  • dozwolne są litery, cyfry, znak podkreślenia (_ ), kropka(.), myślnik (-)
  • identyfikator nie może zaczynać się od znaku podkreślenia (_ ), kropki(.) lub myślnika (-), np.: _kowlaski@firma.com.pl
  • identyfikator nie może zawierać spacji, np.: jan kowlaski@firma.com.pl
  • absolutnie niedozwolone jest stosowanie dużych i małych polskich znaków diakrytycznych, np.: ktoś@firma.com.pl

Darmowe konta email można założyć m.in. w serwisach:
www.mail.go2.pl
www.hoga.pl
www.onet.pl