Realistyczna Grafika Komputerowa

Program wykładu z roku 2010 • Ray Tracing
  • Znajdowanie przecięć z trójkątami
   • Algorytm Badouel'a
   • Algorytm Möller'a (1997)
  • Znajdowanie przecięć z powierzchniami parametrycznymi

 • Metody przyspieszania Ray Tracingu
  • Kontrola głębokości rekursji
  • Bryły otaczające
  • Hierarchie brył otaczających
  • Slabs - Kay Kajiya 1986
  • Jednorodny podział przestrzeni
  • Niejednorodny podział przestrzeni
  • Metody specjalne
  • Promienie uogólnione

 • Proste ulepszenia klasycznego ray tracera
  • Antialiasing
  • Półcienie - niepunktowe źródła świała
  • Głębia ostrości
  • Efekt poruszenia w ruchu - motion blur

 • Podstawy teoretyczne transportu światła
  • Geometria
   • Kąt bryłowy
   • Współrzędne sferyczne
   • Mały kąt bryłowy (różniczka)
  • Teoria transportu światła
   • Moc promieniowania/strumień świetlny
   • Radiancja/luminancja
   • Natężenie napromieniowania/oświetlenia
   • Radiosity/luminosity
   • Radiant/Luminous Intensity
   • Radiometria i fotometria
  • Funkcje BRDF opisujące odbicie światła
   • Model Phonga
   • Poprawiony Model Phonga
   • Poprawiony Model Blinna
   • Fizyczny Model Cook'a-Torrance'a
   • Inne modele: Kajiya, Poulin-Fournier, He-Torrance-Sillion-Greenberg, Strauss, Ward, Schlick
   • Model Warda `92
   • Model Schlicka `93
   • Model Lafortune'a `97

 • Metody Monte Carlo
  • Bias
  • Metody próbkowania
   • Gęstość i dystrybuanta
   • Jak generować próbki z zadanym rozkładem?
   • Próbkowanie jednorodne - uniform sampling
   • Próbkowanie ważone - importance sampling
   • Próbkowanie z odrzucaniem - rejection sampling
   • Próbkowanie warstwowe - stratified sampling
   • Próbkowanie -- varia
  • Metody Quasi Monte Carlo

 • Synteza obrazów przy pomocy metod MC i QMC
  • Stochastyczna metoda śledzenie promieni
  • Śledzenie ścieżek
  • Śledzenie fotonów
  • Mapy fotonów
  • Dwukierunkowe śledzenie ścieżek

 • Metody radiosity (energetyczne)
  • Wyprowadzenie równania radiosity
  • Dyskretyzacja równania
  • Współczynniki kształtu
  • Analogia Nusselta i metody obliczania współczynnkików kszałtu
  • Metody iteracyjne rozwiązywania równania (Jacobiego, Gaussa-Seidla)
  • Progresywna metoda radiosity (relaksacja Southwella)
  • Metoda adaptacyjnego podziału, hierarchiczna metoda radiosity

 • Mapowanie tonów HDR->LDR

  • Równanie renderingu raz jeszcze
   • Funkcja ważności/potencjału
   • Funkcja GRDF
   • Nierekurencyjne równanie na moc przy pomocy GRDF
   • Dwukierunkowe śledzenie ścieżek
   • Metoda Metropolis, równowaga szczegółowa


  Andrzej Łukaszewski (anl@ii.uni.wroc.pl)