Przetwarzanie obrazów

Wykład: poniedzialek 14:15-16:00, sala 141
Konsultacje w sesji: pokój 337:
terminy na stronie głównejInformacje bieżące:

Nieaktualna strona wykładu

Program wykładu


Przykładowe zagadnienia:

 1. Wstęp i przegląd bibliotek
 2. Reprezentacje przestrzenne i widmowe
 3. Transformaty Fouriera
 4. Sposoby pozyskiwania obrazów
 5. Przekształcenia geometryczne
 6. Przekształcenia pikseli
 7. Zastosowania histogramów
 8. Filtry liniowe i nieliniowe
 9. Modele szumu i jego usuwanie
 10. Dylacja i erozja
 11. Rejestracja
 12. Segmentacja
 13. Synteza tekstur
 14. Fotografia obliczeniowa
 15. Kolory, odległości obrazów, profile urządzeń ICC

Literatura:

 1. B.Jahne - "Digital Image Processing", 5th edition, Springer-Verlag 2002.
 2. Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2010.
 3. Paolo Prandoni, Martin Vetterli, Signal Processing for Communications, 2008.
 4. T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa 1987.
 5. R.C.Gonzales, R.E.Woods - "Digital Image Processing", 2nd edition, Prentice Hall 2002.
 6. W.K.Pratt - "Digital Image Processing", 3rd edition, John Wiley & Sons 2001.

Linki:

Ogólne:

Oprogramowanie:

 • NetPBM  - wygodny zestaw programów do przetwarzania obrazów z lini poleceń i potoków.
 • ImageMagick - między innymi program 'convert' do przetwarzania obrazów z lini poleceń.
 • GIMP  - program do edycji grafiki rastrowej (licencja GNU)
 • Cinepaint - Filmgimp  - program do edycji grafiki rastrowej (licencja GNU) z obsługą więcej niż 8 bitów na kanał (w tym formaty HDR) i obsługą profili kolorów.
 • XnView  - przeglądarka i konwerter plików graficznych (Win/Linux/...) oraz GFL SDK czyli biblioteki do czytania/zapisywania wielu formatów plików graficznych.

Programowanie:

Programowanie: OpenGL:

Programowanie: OpenGL Toolkits (otwieranie okna, obsługa klawiatury i myszy...) :

Programowanie: Interface Libraries (biblioteki z przyciskami, suwakami,... ):

Zasoby lokalne: ???

Iluzje:


Pracownia/Ćwiczenia:

Aby zaliczyć pracownie/ćwiczenia należy do końca semestru otrzymać ponad połowę sumy wszystkich punktów. Punkty będą przyznawane za zadania do zrobienia na bieżącej pracowni lub z terminem kilku tygodni (odpowiednio więcej punktowane), a także za ćwiczenia. Dla większych zadań dopuszczalne będzie oddawane z opóźnieniem z karnymi punktami (20% mniej za każdy tydzień po terminie).

Punktacja:
dostępna w systemie USOS, moduł sprawdziany


Andrzej Łukaszewski (anl(at)ii.uni.wroc.pl)