Egzamin Podstawy Grafiki komputerowej

Informacje (w trakcie uaktualniania)


Zaliczenie należy uzyskać przed egzaminem tzn. zaliczenie wpisane do USOS. Do wpisu oceny z egzaminu do indeksu jest konieczny wcześniejszy wpis zaliczenia w indeksie.

Aktualności:

Egzamin poprawkowy: 18 luty 2016 godzina 10:15, sala 103
Wyniki są w systemie USOS (jako sprawdzian)
Wpisy: piątek 19.II 14:15-14:45, poniedziałek 22.II 11:15-11:45

Indeksy zostawione na półce po wpisaniu oceny zostaną odłożone na półkę dziekanatu.

Wyniki egzaminu są w systemie USOS (jako sprawdzian, także w protokole)
Wpisy/konsultacje (pokoj 337) piątek 5.II 14-15 lub poniedziałek 13:15-14:00.


Przykładowe zadania z zeszłego roku:

Część A (30%):

Część A zawiera pytania wymagające krótkich odpowiedzi bez potrzeby wykonywania obliczeń.
  1. Które odcinki w algorytmie obcinania Cohena-Sutherland'a (ten z kodami) sa trywialnie odrzucane lub akceptowane.
  2. Opisz miejsce na diagramie chromatycznym w przestrzeni CIE xy reprezentujące kolor biały.
  3. Podaj przykład reprezentacji wolumetrycznej
  4. Podaj nazwy 3 algorytmów z wykładu które sa zaimplementowane sprzętowo w potoku współczesnych kart graficznych.
  5. Jaka jest złożoność algorytmu de Casteljau dla podziału krzywej Beziere'a względem N stopnia krzywej.

Część B (30%):

Część B zawiera zadania wymagające dłuższej odpowiedzi, uzasadnienia i czasami obliczeń.
  1. Obserwator porusza się ze stałą szybkością po okręgu jednostkowym na płaszczyźnie z=1 (środek okręgu (0,0,1)) patrząc cały czas w kierunku środka układu współrzędnych. Napisać przekształcenie w postaci macierzy lub iloczynu macierzy w jednorodnym układzie współrzędnych z układu współrzędnych świata na lokalny układ współrzędnych obserwatora dla danej chwili czasu t.
  2. Zaproponuj krzywe Beziere'a stopnia 2 i 3 przybliżające ćwiartkę okręgu jednostkowego na płaszczyźnie. Oblicz błędy odchylenia krzywych od okręgu.
  3. Zaproponuj algorytm znajdowania przecięcia promienia R(t)=P+tQ z trójkątem w przestrzeni. Trójkąt jest zadany przez 3 punkty V_1,V_2,V_3 i równanie płaszczyzny przechodzącej przez te punkty: Ax+By+Cz+D=0. Algorytm, powinien zwracać parametr t lub brak przecięcia.
  4. Opisz dokładnie model oświetlenia Phonga i znaczenie parametrów w nim występujących.

Część C (40%): ocena z pracowni


Program wykładu 2015/16 (w trakcie aktualizacji)


Andrzej Łukaszewski (anl@ii.uni.wroc.pl)