XI Forum Informatyki Teoretycznej - Plan referatow
XI Forum Informatyki Teoretycznej
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
5-6 grudnia 1997 r.
Plan referatów

Piątek


14:30 Rozpoczęcie

14:40 - 15:00
Zbigniew Czech Haszowanie quasi-doskonałe
15:00 - 15:20
Małgorzata Moczurad Co reprezentują lambda-termy liniowe drugiego rzędu? Przypadek typu (N-->N)-->N
15:20 - 15:40
Witold Charatonik Abstract verification of reactive infinite-state systems
15:40 - 16:00
Damian Niwiński O własnościach temporalnych procesów nieskończonych

16:00 - 16:30 Przerwa

16:30 - 16:50
Marcin Benke Predykatywne polimorficzne podtypy
16:50 - 17:10
Tomasz Wierzbicki Znowu złożoność typowania w ML-u
17:10 - 17:30
Zenon Sadowski O optymalnym systemie dowodowym dla rachunku zdań z kwantyfikatorami i języku zupełnym w klasie NP przecięte z co-NP

17:30 - 18:00 Przerwa

18:00 - 18:20
Daria Walukiewicz Dobre porządkowanie lambda-termów modulo AC
18:20 - 18:40
Jerzy Marcinkowski Very short talk about decidability of the existential theory of one-step rewriting
18:40 - 19:00
Joanna Jędrzejowicz, Andrzej Szepietowski Shuffle languages are in P

19:30 Kolacja

Sobota


9:00 - 9:20
Maciej Gębala Rekonstrukcja wypukłych poliomin na podstawie ich poziomych i pionowych projekcji
9:20 - 9:40
Maciej Ślusarek Homology computation by reduction of chain complexes
9:40 - 10:00
Maciej Liśkiewicz O dolnych ograniczeniach pamięciowych dla stochastycznych maszyn Turinga lub gier Arthur-Merlin
10:00 - 10:20
Igor Walukiewicz O drzewach i kwiatkach

10:20 - 10:50 Przerwa

10:50 - 11:10
Anna Gambin O zliczaniu baz matroidu
11:10 - 11:30
Włodzimierz Moczurad Kody klockowe
11:30 - 11:50
Tomasz Jurdziński Multiprocessor and Multihead Automata
11:50 - 12:10
Sławomir Lasota Słaba bisymulacja a otwarte morfizmy

12:10 - 13:00 Obiad

13:00 - 13:20
Paweł Rzechonek Sortowanie z wykorzystaniem multimergingu
13:20 - 13:40
Tomasz Gorazd Złożoność obliczeniowa testowania izomorfizmu algebr
13:40 - 14:00
Iza Wierzbowska Veryfikator sortujących baz danych
14:00 - 14:20
Edward Rydygier Wykorzystanie kombinatoryki do budowania algorytmów obliczeń numerycznych w celu rozwiązania zagadnień odwrotnych dla układów 2-D

Koniec

Powrót na główną stronę XI FIT
FIT11