Sieci neuronowe /Neural Networks
Wykłady/Lectures 2011/2012 semestr letni
W r. 2011/2012 przewiduję podobny sposób prowadzenia zajeć, jak w poprzednich latach. Będą to (I) klasyczne sieci neuronowe: MLP, RBF, SVM, SOM, Probabilistic Networks oraz (II) referowanie najnowszych prac z czasopism Neural Networks i Neurocomputing. Tematyka II cześci będzie uzgadniana ze słuchaczami.
Wykłady/Lectures 2010/2011 semestr zimowy
Wykłady/Lectures 2009/2010 autumn
Proponuję podobny program jak w r. 2008/2009
z podobnymi zasadami zaliczenia<> Similar as in 2008/2009
 1. zadania 5XI.txt
 2. zadania 3XII.txt
Wykłady/Lectures 2008/2009 autumn
Program   ANN08plan.txt
'Zaliczenia' zaliczenia08.txt

Notatki do wykładu r. ak. 2008/2009 semestr zimowy


Spis Programów Okladka08.pdf
 1. wk1: ANN, sztuczne sieci neuronowe, jak powstawały wk1.pdf
 2. wk2: Sieć MLP – Multilayer perceptron wk2.pdf
 3. wk3: Błąd sieci i algorytmy jego minimaliacji wk3.pdf
 4. wk4: Perceptron prosty, wyznaczanie wag wk4.pdf
 5. wk5: Propagacja wsteczna wk5.pdf
 6. w6pca: Uczenie wg zasady Hebba, składowe główne (PCA) w6pca.pdf
 7. w7som: Sieci Kohonena w7som.pdf
 8. wk8 Samo-organizacja neuronów przy konkurencji, Gaz neuronowy wk8.pdf
 9. w9rbf: Sieci RBF, o radialnych funkcjach bazowych w9rbf.pdf
 10. wk10: Wizualizacja wielozmiennych danych wk10.pdf
 11. w11svm: Kernels and Suport Vector Machines w11svm.pdf
 12. w12glm: Sieci probabilistyczne GLM, klasyfikacja do K grup w12glm.pdf
Pracownia
 1. Tematy na pracownie i tematy projektów lab_ex08aa.pdf

Linki do software'u
 1. Netlab http://www.ncrg.aston.ac.uk/
 2. Som Toolbox for Matlab http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/    wersja Mar_17_2005
 3. Laboratorium prof. Seunga na M.I.T. http://hebb.mit.edu/courses/9.641/assignments/perceptron_delta.mMail do wykładowcy: aba@ii.uni.wroc.pl