• mgr Michał Gańczorz

  • Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów
  • email: mga@cs.uni.wroc.pl
  • www:
  • telefon: 71 375 7832
  • pokój: 327