Menu

Od 2011 roku Instytut Informatyki organizuje corocznie "Dni innowacyjnych firm". Do udziału w tej imprezie zapraszamy każdorazowo 3 – 4 firmy komputerowe. W trakcie spotkania każda z firm ma do dyspozycji godzinę lekcyjną, w czasie której jej przedstawiciele mogą w formie wykładu lub warsztatów przedstawić informacje o ciekawych projektach realizowanych w firmie lub o innowacyjnych technologiach tworzonych lub używanych w firmie. Przerwy pomiędzy prezentacjami są długie i pozwalają na kuluarowe rozmowy ze słuchaczami. W czasie przerw oferowany jest poczęstunek.

Celem spotkań jest pokazanie studentom, że nie trzeba emigrować, żeby mieć ciekawą pracę, że są w Polsce firmy oferujące wyzwania intelektualne i dające szanse na pracę, która,oprócz dobrego wynagrodzenia, daje szansę rozwoju i wykorzystania zaawansowanej wiedzy, a nie tylko sprawnego posługiwania się standardowymi narzędziami.

Chcemy też pokazać studentom, że warto nauczyć się więcej niż tylko sprawnego programowania w Javie i C++ i posługiwania się narzędziami usprawniającymi tworzenie kodu.

Firmy zainteresowane udziałem w dniach innowacyjnych firm proszone są o kontakt z dyrektorem do spraw dydaktycznych.

Informacje o wydarzeniach z lat poprzednich:

http://zamawiane.ii.uni.wroc.pl/wyklady.php