Menu

Jan. 13, 2020, 1:28 p.m.

Trzech naszych studentów - Anadi Agrawal, Michał Górniak oraz Jarosław Kwiecień - otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2019/2020.

Stypendia są przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi łącznie 1106 wniosków o stypendium. Wartość merytoryczną kandydatur oceniał zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Stypendium przyznano 488 studentom, z których każdy otrzyma 17 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat stypendium, w tym szczegółowe zasady przyznawania można znaleźć na stronach MNiSW.