Menu

May 23, 2019, 12:03 a.m.

Połączenie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych zostało ponownie nawiązane. Galeria Łącznik wznawia swoją działalność.

24.05.2019 o godz. 17.00 (piątek) w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot-Curie 15 będzie miało miejsce otwarcie wystawy fotografii pt. Połączenia. Prace zostały zrealizowane w Pracowni Fotografii Inscenizowanej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pod kierunkiem dr Ewy Martyniszyn. Autorzy prac: Angelika Dolińska, Paulina Gałązka, Wiktoria Golba, Martyna Herisz, Monika Jakimiuk, Paweł Widurski reprezentują Wydział Grafiki i Sztuki Mediów oraz Wydział Malarstwa. Tytułowe Połączenia rozumiane są tu wielopłaszczyznowo. Stanowią wartość ze względu na współpracę pomiędzy uczelniami o różnych profilach dziedzin naukowych i współpracę w strukturze samej Akademii – pomiędzy jej wydziałami. Wartość widoczna jest także w możliwościach wypowiedzi fotografii autorskiej, która potencjalnie może zyskać charakter użytkowy. Podążając dalej, Połączenia obecne są w zestawieniach wewnątrz obrazu – dotyczy to techniki fotomontażu, jak i w zestawieniach obrazu z tekstem.

Serdecznie zapraszamy!

dr Ewa Martyniszyn, organizatorka i kurator wystaw w galerii Łącznik,

Katedra Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu