Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Brak informatyki w LO

Cześć!
Czy jeśli nie jestem na profilu informatycznym w LO, a mam jedynie rozszerzoną (bardzo solidną!) matematykę, to czy będę w stanie, poradzić sobie na studiach informatycznych?
Jakie były tegoroczne progi punktowe?

Komentarz

  • Wiele osób u nas kończyło w liceach profile humanistyczne i sobie radzą. Przedmioty wybieralne na pierwszym semestrze (Wstęp do informatyki, Wstęp do programowania) zaczynają od bardzo podstawowych tematów i nie zakładają wcześniejszej dużej wiedzy studenta (a osoby, które taką mają, mogą wybierać inne przedmioty). Przy odpowiedniej determinacji wszystkie braki daje się nadrobić.

    W tym roku przyjęto wszystkich, którzy uzyskali co najmniej 150 punktów.
  • Many people in our high school graduated in humanities and they are doing well. Elective subjects in the first semester (Introduction to Computer Science, Introduction to Programming) begin with very basic topics and do not assume a prior knowledge of the student (and people who do have the ability to choose other subjects). With the right determination all the gaps can be made up.

    This year, everyone who received at least 150 points was accepted.
    https://apkbasket.com
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Forum II Close

Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!